Forside
Bestilling
Om forlaget
Kontakt
Bestil katalog
  

 

 

  Vis kun engelsk-udgivelserVis kun dansk-udgivelserVis kun tysk-udgivelserVis øvrige udgivelser

Jvf. de nyeste bestemmelser bedømmes elevens grammatikkundskaber ved folkeskolens afgangsprøve i mundtlig engelsk.

Som grammatiske oversigter, der hverken indeholder længere sammenhængende tekststykker eller udfyldningsopgaver, er det tilladt at medbringe Engelsk Mini Grammatik, grundbog til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig engelsk og Tysk Mini Grammatik, grundbog til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig tysk.

Engelsk Mini Grammatik, grundbog

Bestseller. En samlet, overskuelig – og ikke mindst prisbillig – oversigt over grammatikken i det engelske sprog.

Henvender sig især til elever ved folkeskoler, friskoler, erhvervsskoler, HF, gymnasier, ungdomsskoler, fritidsundervisningen, selvstudium, osv.

Må medbringes til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig engelsk!

Læs mere >>

Bestilling
Engelsk Mini Grammatik, øvehæfte 1

har som målgruppe 4.–7. klassetrin, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning. I sin opbygning følger øvehæfte 1 nøje grundbogen, engelsk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i engelsk mini grammatik hører således en side i øvehæfte 1 med samme sidetal for samme emne.

Læs mere >>

Bestilling
Engelsk Mini Grammatik, øvehæfte 2

har som målgruppe 6.–9. klassetrin, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning. I sin opbygning følger øvehæfte 2 nøje grundbogen, engelsk mini grammatik.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i engelsk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling
Engelsk Mini Grammatik, øvehæfte 3

har som målgruppe 9.–10. klassetrin og HF, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning. I sin opbygning følger øvehæfte 3 nøje grundbogen, engelsk mini grammatik.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1 og/eller 2, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i engelsk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling

Engelsk Mini Grammatik, løsningshæfte 1

er et øvehæfte 1, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 1. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Engelsk Mini Grammatik, løsningshæfte 2

er et øvehæfte 2, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 2. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Engelsk Mini Grammatik, løsningshæfte 3

er et øvehæfte 3, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 3. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, grundbog

Nu med tillæg om komma bagerst i bogen, udarbejdet med det sædvanlige fokus på anvendelighed, overskuelighed og systematik.

Det overordnede sigte med dansk mini grammatik er gennem en kortfattet og overblikskabende fremstilling at støtte elevernes sprogsans. Desuden byder materialet sig til som redskab for den enkelte elev til afklaring af generelle, grammatiske problemstillinger.

Som grundbog - med lærerens gennemgående medvirken, vil grammatikken, bl.a. på basis af sine præcise eksempler, kunne være udgangspunkt for kortere intensive grammatikkurser allerede fra 4. klassetrin.

Som opslagsbog - til afklaring af individuelle problemstillinger, hvor der må forudsættes et vist forudgående kendskab til grammatikkens terminologi og forståelse af bogens systematik, vil den kunne anvendes fra 5. klassetrin.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 1

har som målgruppe 2.–5. klassetrin. Også voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 1 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 1 med samme sidetal for samme emne.

Ved samtidigt at arbejde med både øvehæfte og grundbog opnår eleven grammatisk rutine og sikkerhed, ligesom den enkle opbygning giver tryghed til selv at kunne søge hjælp ved opslag i grundbogen.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 2

har som målgruppe 5.-8. klassetrin. Også voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 2 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 2 med samme sidetal for samme emne.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i dansk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 3

har som målgruppe 8.–10. klassetrin. Også 1. g samt voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 3 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 3 med samme sidetal for samme emne.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1 og/eller 2, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i dansk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres. .

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 1

er et øvehæfte 1, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 1. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 2

er et øvehæfte 2, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 2. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 3

er et øvehæfte 3, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 3. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Tysk Mini Grammatik, grundbog

Klassiker. En samlet, overskuelig – og ikke mindst prisbillig – oversigt over grammatikken i det tyske sprog.

Henvender sig især til elever ved folkeskoler, friskoler, erhvervsskoler, HF, gymnasier, ungdomsskoler, fritidsundervisningen, selvstudium, osv.

Medtager de vigtigste og dermed nødvendigste sider af den tyske grammatik. Hvert emne sin side, med dansk forklaring af de enkelte emner.

Må medbringes til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig tysk!

Læs mere >>

Bestilling
Tysk Mini Grammatik, øvehæfte 1

har som målgruppe 7.–9. klassetrin, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning. I sin opbygning følger øvehæfte 1 nøje grundbogen, tysk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i tysk mini grammatik hører således en side i øvehæfte 1 med samme sidetal for samme emne.

Ved samtidigt at arbejde med både øvehæfte og grundbog opnår eleven grammatisk rutine og sikkerhed, ligesom den enkle opbygning giver tryghed til efterfølgende at kunne benytte grundbogen som opslagsbog.

En grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i tysk mini grammatik må påregnes, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling
Tysk Mini Grammatik, øvehæfte 2

har som målgruppe 9.–10. klassetrin og HF, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning. I sin opbygning følger øvehæfte 2 nøje grundbogen, tysk mini grammatik.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i tysk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling
Tysk Mini Grammatik, øvehæfte 3, grammatikspil

har som den primære målgruppe 8.–10. klassetrin og HF, special-, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning.

Øvehæfte 3, som grammatikspil er et nyt spændende tilbud på en alternativ indlæring af de grammatiske begreber. Her kan alle være med. Holdsætning af de 4 spillere er ikke begrænset af evt. forskellige kvalifikationer, da man individuelt kan vælge sin egen sværhedsgrad. Der kan vælges blandt flere forskellige spil: 4 på stribe, Quiz, Rush, Ludo og Poker. Spillet indeholder 624 spørgsmål fordelt på 52 opgavesider med 12 spørgsmål af stigende sværhedsgrad på hver side.

Læs mere >>

Bestilling

Tysk Mini Grammatik, løsningshæfte 1

er et øvehæfte 1, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 1. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Tysk Mini Grammatik, løsningshæfte 2

er et øvehæfte 2, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 2. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Lillegruppen, Projektbeskrivelse & 1. evaluering

En lillegruppe giver mulighed for at rumme de elever, der af den ene eller anden årsag har det svært i skolen, men samtidig ikke passer ind i et specialtilbud. Lillegruppen giver mulighed for at undgå henvisninger til decideret specialundervisning.

Det en en stor pædagogisk og økonomisk fordel at kunne tilbyde øget inkluderende undervisning på den enkelte skole!

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog dansk

Materialet kan bruges til begynderundervisning af børn som voksne i forbindelse med projektarbejder og til introduktion af indvandrerbørn i danske klasser samt introduktion af danskundervisningen overfor invandrerbørnenes forældre. Denne titel udgør basisbogen i serien. Den indeholder 103 fotos med tekster til læsning, samtale, diktatøvelser og indblik i den danske skoles arbejdsform.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog arabisk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på arabisk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog tyrkisk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på tyrkisk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog engelsk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på engelsk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
CD-Værktøjet

rummer bl.a.: Det formelle lovgrundlag, basale kundskaber og færdigheder, sprogscreening, litteraturlister til eleverne, lærerne, grøn skole, sløjd, billedkunst og biblioteket, årets gang, planlægning af lejrskole og forslag til nærstudier - foruden ca 150 fotos til brug i undervisningen med computer, som print eller med projektor.

Læs mere >>

Bestilling
INCEST ... skal tales - ikke ties ihjel

Digtsamling incl. personlige breve, skrevet som led i en piges personlige bestræbelser på at kæmpe sig ud af incesthelvedet, og står nu som et unikt autentisk vidnesbyrd over en, nu voksen, incestramt kvindes barndom og ungdom.

1. udgave fra 1989. Genudgivet i 2010 som temahæfte (billigbog).

Læs mere >>

Bestilling
Alkoholiker med A

Bogens hovedtema beskriver en alkoholikers liv og den vanskelige vej til at blive og forblive tørlagt.

De fyldige indekser og mange henvisninger giver læseren adresser og links til bl.a. at søge mere information på internettet for at iagttage og deltage i alkoholdebatten og få oplysninger om givne behandlingsmuligheder og -metoder.

Læs mere >>

Bestilling
Prutteprinsen

Børnebog, som i 129 vers beskriver, hvordan Prutteprinsen savner en prinsesse, vel at mærke en særlig en af slagsen. Prinsens far, kongen er et rigtigt hjemmemenneske og forsøger på bedste vis at ”vejlede” sin søn. En ”rigtig” prinsesse kan være svær at finde, derfor drager prinsen ud i fædrelandet for at finde hende og dermed de virkelige værdier.

Læs mere >>

Bestilling