Forside
Bestilling
Om forlaget
Kontakt
Bestil katalog
  

 

 

  Vis alle udgivelserVis kun engelsk-udgivelserVis kun tysk-udgivelserVis øvrige udgivelser
Dansk Mini Grammatik, grundbog

Nu med tillæg om komma bagerst i bogen, udarbejdet med det sædvanlige fokus på anvendelighed, overskuelighed og systematik.

Det overordnede sigte med dansk mini grammatik er gennem en kortfattet og overblikskabende fremstilling at støtte elevernes sprogsans. Desuden byder materialet sig til som redskab for den enkelte elev til afklaring af generelle, grammatiske problemstillinger.

Som grundbog - med lærerens gennemgående medvirken, vil grammatikken, bl.a. på basis af sine præcise eksempler, kunne være udgangspunkt for kortere intensive grammatikkurser allerede fra 4. klassetrin.

Som opslagsbog - til afklaring af individuelle problemstillinger, hvor der må forudsættes et vist forudgående kendskab til grammatikkens terminologi og forståelse af bogens systematik, vil den kunne anvendes fra 5. klassetrin.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 1

har som målgruppe 2.–5. klassetrin. Også voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 1 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 1 med samme sidetal for samme emne.

Ved samtidigt at arbejde med både øvehæfte og grundbog opnår eleven grammatisk rutine og sikkerhed, ligesom den enkle opbygning giver tryghed til selv at kunne søge hjælp ved opslag i grundbogen.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 2

har som målgruppe 5.-8. klassetrin. Også voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 2 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 2 med samme sidetal for samme emne.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i dansk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, øvehæfte 3

har som målgruppe 8.–10. klassetrin. Også 1. g samt voksen– indvandrer– og aftenskoleundervisningen er oplagte målgrupper.

I sin opbygning følger øvehæfte 3 nøje dansk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side–til–side princippet. Til hver side i dansk mini grammatik hører en side i øvehæfte 3 med samme sidetal for samme emne.

Hvis ikke eleven allerede kender opbygningen fra øvehæfte 1 og/eller 2, anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i dansk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres. .

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 1

er et øvehæfte 1, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 1. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 2

er et øvehæfte 2, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 2. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Dansk Mini Grammatik, løsningshæfte 3

er et øvehæfte 3, hvor alle opgaverne på forhånd er løst og udfyldt med grønt, så det kan bruges til hurtigt at rette elevens opgaveløsninger. Anskaffes typisk til lærerens brug i enkelteksemplarer sammen med klassesæt af øvehæfte 3. Er også anvendelig ved selvstudium.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog dansk

Materialet kan bruges til begynderundervisning af børn som voksne i forbindelse med projektarbejder og til introduktion af indvandrerbørn i danske klasser samt introduktion af danskundervisningen overfor invandrerbørnenes forældre. Denne titel udgør basisbogen i serien. Den indeholder 103 fotos med tekster til læsning, samtale, diktatøvelser og indblik i den danske skoles arbejdsform.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog arabisk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på arabisk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog tyrkisk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på tyrkisk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
læsebog engelsk

Som supplement kan læsebogen tilbydes på engelsk.

Indeholdet er identisk med den danske læsebog.

Læs mere >>

Bestilling
Ny I Skole - med dansk som andetsprog,
CD-Værktøjet

rummer bl.a.: Det formelle lovgrundlag, basale kundskaber og færdigheder, sprogscreening, litteraturlister til eleverne, lærerne, grøn skole, sløjd, billedkunst og biblioteket, årets gang, planlægning af lejrskole og forslag til nærstudier - foruden ca 150 fotos til brug i undervisningen med computer, som print eller med projektor.

Læs mere >>

Bestilling